05 October, 2016

Tillukesed teod

Paar näitamata nokitsemist jälle :)

Paar tillukest tigu :) Inglisekeelne õpetus internetist: siin :)Ja siis veel väiksemat heegeldamist.. ehk jäätised varem heegeldatud nukkudele :) Pikkused 7-10 cm. Värvid pisikeste klientide valitud :)


No comments: